Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Đảm bảo người dân không gián đoạn thông tin liên lạc sau thời điểm tắt sóng 2G
09/04/2024 | 11:34 AM

Ngày 26/3, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp (VNPT Hà Nội, Viettel Hà Nội, Mobifone, FPT, CMC, VTVcap, SCTV Chi nhánh Hà Nội) để trao đổi về kế hoạch triển khai phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cuộc họp

 

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp viễn thông, hạ tầng số, truyền hình cáp về việc triển khai phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn Thành phố và giao cho phòng Bưu chính - Viễn thông nghiên cứu, tham mưu các văn bản: (1). Văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã; các Ban QLDA của quận, huyện, thị xã tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trong việc phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn Thành phố; (2). Văn bản gửi Sở Công thương, Tổng Công ty điện lực Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin, kế hoạch thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi tại các tuyến phố, các ngõ năm 2024 để các doanh nghiệp chuẩn bị, phối hợp trong quá trình thực hiện.

 

Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức, rà soát các điểm, khu vực lõm sóng hoặc các điểm, khu vực chưa đảm bảo chất lượng mạng viễn thông di động, hạ tầng số để xây dựng phương án đầu tư, triển khai bổ sung hạ tầng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng, không ai bị bỏ lại phía sau. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động (Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile) rà soát, tổng hợp danh sách vị trí dự kiến phát triển tại các điểm, khu vực lõm sóng (bao gồm kế hoạch dự kiến triển khai 5G) gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp theo quy định. Trên cơ sở danh sách vị trí đề xuất của các doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống nhất danh sách vị trí cột ăng ten, vị trí cột sử dụng chung hạ tầng và doanh nghiệp triển khai; tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, chấp thuận để triển khai.

 

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai chính sách hỗ trợ, miễn giảm giá, tặng máy điện thoại thông minh đối với các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có điện thoại thông minh trên địa bàn các huyện, thị xã để đảm bảo không gián đoạn thông tin liên lạc sau thời điểm tắt sóng 2G. Trên cơ sở kết quả rà soát các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có điện thoại thông minh trên địa bàn các huyện, thị xã (hiện có khoảng 8.700 hộ chưa có điện thoại thông minh), đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, hạ tầng số, truyền hình cáp phối hợp UBND các huyện, thị xã tổ chức rà soát danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có điện thoại thông minh và nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ, miễn giảm giá, tặng máy điện thoại thông minh (máy 4G) để đảm bảo không gián đoạn thông tin liên lạc sau thời điểm tắt sóng 2G. Tiến độ triển khai trong năm 2024-2025.

 

Trước mắt triển khai thí điểm tại huyện Ứng Hòa, đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động (Viettel, Mobifone, VNPT Hà Nội) phối hợp khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có điện thoại thông minh trên địa bàn; phối hợp, hỗ trợ UBND huyện tổ chức hội nghị phát động “Xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã” lồng ghép với việc hỗ trợ, trao tặng điện thoại thông minh và các dịch vụ khác cho một số hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có điện thoại thông minh trên địa bàn (dự kiến 30 máy điện thoại thông minh). Hoàn thành trước 10/4/2024.

 

Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông thông, hạ tầng số, truyền hình cáp tiếp tục triển khai, phát triển hạ tầng cáp quang bao phủ đến các xã, phường, thị trấn và các hộ gia đình trên địa bàn Thành phố đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin sẵn sàng cung cấp dịch vụ viễn thông, hạ tầng số khi có yêu cầu. Tiếp tục phối hợp Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 20/4/2023 của UBND Thành phố về việc hạ ngầm đường dây, cáp viễn thông, điện lực tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

 

Huy Kiên

  quy hoạch - kế hoạch