Trang chủ

Công nghệ thông tin

Đề án “Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội”
21/11/2016 | 9:28 AM

Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) của Hà Nội khởi nghiệp, ươm tạo những ý tưởng đổi mới sáng tạo ban đầu trở thành những sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn cao là một trong những mục đích hướng đến của Đề án “Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội” được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6156/QĐ-UBND ngày 07/11/2016.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp công nghệ thông tin thành phố Hà Nội tiếp tục tăng trưởng nhanh, đóng góp lớn vào tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin cả nước. Đặc biệt, ngành công nghiệp công nghệ thông tin Thủ đô đã từng bước tạo lập được thương hiệu của mình, xếp trong nhóm 20 thành phố hấp dẫn toàn cầu về gia công phần mềm. Với nhiều tiềm năng như vậy, đồng thời nhằm tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Thủ đô, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học công nghệ và thị trường; giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp vượt qua khó khăn ban đầu; hỗ trợ và thúc đẩy việc thương mại hóa và ứng dụng sản phẩm vào cuộc sống, tạo ra doanh thu và lợi nhuận; Thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án "Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội".

Theo đó, "Vườn ươm doanh nghiệp" sẽ tạo ra ba loại giá trị gia tăng: Hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn mới bắt đầu thành lập, trong quá trình trưởng thành và lớn mạnh trong thị trường; đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương và vùng; bản thân "Vườn ươm" cũng là một doanh nghiệp dịch vụ. "Vườn ươm doanh nghiệp" hỗ trợ kinh nghiệm, thực hành chuyên sâu về một ngành, lĩnh vực nhất định.

Đối tượng được ươm tạo là cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, ý tưởng công nghệ mới, sáng tạo đổi mới thuộc lĩnh vực CNTT. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp theo Đề án Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội được hưởng các cơ chế, chính sách của Thành phố cho việc nuôi dưỡng, hỗ trợ phát triển. Các doanh nghiệp được hỗ trợ hoạt động truyền thông, kết nối thông tin giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp Thủ đô Hà Nội; Hỗ trợ về vốn, các thủ tục pháp lý cho khởi nghiệp; Được nằm trong các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế trong hỗ trợ khởi nghiệp của Thành phố. Được ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Thành phố. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp được ưu đãi về chính sách giá thuê mặt bằng và các dịch vụ khác: Thành phố miễn chi phí sử dụng mặt bằng đối với Vườn ươm, hỗ trợ sử dụng không gian làm việc tại Vườn ươm; Doanh nghiệp chỉ phải trả các khoản chi phí khi sử dụng dịch vụ khác của Vườn ươm như thông tin liên lạc, nước sinh hoạt, văn phòng phẩm, in ấn, sao chụp tài liệu, các dịch vụ hỗ trợ kế toán, kê khai thuế, sửa chữa thiết bị…

Có thể nói, việc phát triển vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo sẽ đem lại những lợi ích to lớn đối với các doanh nghiệp được ươm tạo, góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghệ thông tin của Thành phố và mang lại giá trị lớn cho cộng đồng.

Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan trực tiếp quản lý Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội, Vườn ươm sẽ được đặt tại tầng 8, tòa nhà Trung tâm Giao dịch CNTT&TT Hà Nội, 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội và dự kiến sẽ được khai trương vào ngày 01/01/2017.

Trần Xuân Phúc

  quy hoạch - kế hoạch