Trang chủ

Công nghệ thông tin

Đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng
14/08/2017 | 10:14 AM

 

Ngày 11/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1569/STTTT-CNTT ngày 11/8/2017 về đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng. Sở TT&TT đ ề nghị các Sở, Ban, Ngành và UBND quận, huyện, thị xã gửi thông tin, hồ sơ đăng ký cấp chữ ký số (bản có dấu) về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 18/8/2017 để tổng hợp./.

 

Mẫu giấy đề nghị cấp chứng thư số, hướng dẫn điền thông tin kèm theo./.

  quy hoạch - kế hoạch