Trang chủ

Công nghệ thông tin

Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/7/2020 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”
17/07/2020 | 8:28 AM

Ngày 09/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/7/2020 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”, thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BTTTT ngày 17/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”.

Phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu làm cơ sở kỹ thuật cho việc quản lý, đánh giá chất lượng pin lithium cho thiết bị cầm tay gồm pin lithium rời hoặc lắp trong điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay.

Quy chuẩn bao gồm các yêu cầu kỹ thuật sau: Yêu cầu về các điện cực; Yêu cầu về cảm quan; Yêu cầu về ký hiệu và nhãn mác; Yêu cầu đối với tế bào; Yêu cầu về đặc tính điện; Yêu cầu về đặc tính an toàn; Yêu cầu về dung sai thông số đo;Phương pháp đo đặc tính điện; Phương pháp đo đặc tính an toàn.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Chi tiết về nội dung Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/7/2020 xem tại đây./.

  quy hoạch - kế hoạch