Trang chủ

Công nghệ thông tin

Hội thảo góp ý dự thảo Đề án Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh
28/07/2020 | 2:02 PM

HNP - Chiều 27/7, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo trao đổi, góp ý dự thảo Đề án “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

 

Quang cảnh hội thảo

 
Theo “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”, Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính đô thị loại đặc biệt, cũng là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước. Đồng thời, là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Do đó, việc tổ chức trao đổi, góp ý cho dự thảo Đề án “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” rất cần thiết trong bối cảnh hiện tại.
 
Trình bày dự thảo Đề án “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, TS Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện KHCN Vinasa đã nêu rõ một số điểm chính trong Đề án như: Mục đích xây dựng Đề án; Căn cứ pháp lý; Quan điểm chung của Đề án; Nội dung xây dựng thành phố thông minh; Các thành tố thành phố thông minh; Phương thức xây dựng thành phố thông minh; Hạ tầng thông tin - Khung kiến thức; Hạ tầng kinh tế-xã hội thông minh; Tích hợp đầu tư hạ tầng với ứng dụng; Mô hình chung hạ tầng kinh tế-xã hội thông minh; Các chương trình hành động…
 
Trong đó nhấn mạnh, xây dựng thành phố thông minh phải bao gồm xây dựng hạ tầng thông tin thành phố thông minh, thông minh hóa hạ tầng kinh tế xã hội, thông minh hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý xây dựng thành phố thông minh một cách thông minh, chuyển đổi số hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng cộng đồng dân cư thông minh. Hay Hạ tầng kinh tế-xã hội thông minh cần có y tế thông minh, giáo dục thông minh, hạ tầng văn hóa thông minh, kinh tế thông minh (công nghiệp, nông ngư nghiệp, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng…), kinh tế sáng tạo…
 
Tại hội thảo, các đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các chuyên gia, các Sở, ngành, quận, huyện cũng đã thảo luận góp ý chung về phương thức xây dựng thành phố thông minh; đề xuất thêm các nội dung cần thực hiện; sửa đổi các đề xuất đã nêu trong đề án…
 

  quy hoạch - kế hoạch