Trang chủ

Chuyển đổi số

Hà Nội đẩy mạnh cấp miễn phí chữ ký số cho người dân tại bộ phận “một cửa”
22/06/2023 | 9:46 AM

Để đẩy nhanh hơn nữa việc cấp chữ ký số miễn phí cho công dân Thủ đô, tạo điều kiện thúc đẩy giao dịch điện tử và từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa đề nghị các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cùng các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp triển khai một số nội dung công việc.

Cấp chữ ký số cho người dân tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

 
Cụ thể, các Sở, ngành chỉ đạo bộ phận một cửa đẩy mạnh phối hợp với các doanh nghiệp triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội.
 
UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục cùng các doanh nghiệp tổ chức cấp chữ ký số miễn phí cho người dân trên địa bàn để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Văn hoá thông tin và Thể thao tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu về lợi ích của chữ ký số và sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử.
 
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đề nghị các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham gia đăng ký và sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hành chính và giao dịch điện tử.
 
Các doanh nghiệp được UBND Thành phố chấp thuận triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội có trách nhiệm tăng cường bố trí nhân lực tại bộ phận một cửa thuộc Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn để cung cấp chữ ký số miễn phí và hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho người dân. 
 
Hiện, Hà Nội là một trong những địa phương đã và đang tích cực triển khai cấp chứng thư số miễn phí cho người dân trên địa bàn để việc thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử được nhanh chóng, thuận tiện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.
 
Cụ thể, từ đầu tháng 4/2023, NEAC đã phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm, Câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam cùng các CA công cộng thí điểm mở gian hàng cấp miễn phí chữ ký số cho người dân Hà Nội vào các dịp cuối tuần ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
 
Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội từ báo cáo của các CA công cộng, đến nay, đã có hơn 10.000 chứng thư số được cấp cho người dân Hà Nội, trong đó có trên 1.100 chứng thư số được cấp tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
 

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch