Trang chủ

Công nghệ thông tin

Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao
14/04/2014 | 12:00 AM

Nhằm phograve;ng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao, ngày 7/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 25/2014/NĐ-CP quy định về phograve;ng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

Theo đó, đối với công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao, Nghị định cũng quy định rõ những nhiệm vụ cần thực hiện như: công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý hành chính về an ninh trật tự... Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cần được đẩy mạnh; chú trọng tăng cường đối với các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng và dịch vụ Internet, viễn thông; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử và thương mại điện tử; tầng lớp thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên...

Đối với công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự thông qua hoạt động của mình, các cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động phát hiện kịp thời nguyên nhân, điều kiện, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao và có biện pháp xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng nêu lên một số biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao thông qua quản lý hành chính về an ninh, trật tự, bao gồm: Theo dõi nhân khẩu, hộ khẩu thông qua công tác quản lý cư trú, kiểm tra nhân khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng trên địa bàn; quản lý hồ sơ, tàng thư, căn cước phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh; các biện pháp quản lý hành chính về an ninh, trật tự khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 25/2014/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định những nội dung liên quan đến hợp tác quốc tế và phân công rõ trách nhiệm của Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

Bên cạnh nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật, Bộ TT&TT chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao theo chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như trao đổi thông tin, tiến hành thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet bố trí điều kiện kỹ thuật cần thiết để cơ quan chuyên trách triển khai các phương tiện, biện pháp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm...

Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2014.

Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.


  quy hoạch - kế hoạch