Trang chủ

Công nghệ thông tin

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 102/2009/NĐ – CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ
25/04/2014 | 12:00 AM

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố Hà nội về việc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 102/2009/NĐ - CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị các đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách trong 4 năm (từ 2010 đến 2013).

Báo cáo của các đơn vị xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội theo biểu mẫu tại các phụ lục kèm theo trước ngày 10/5/2014 để Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Ứng dụng công nghệ thông tin, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, điện thoại: 0437366621, Email: hoangthanhtung_sotttt@hanoi.gov.vn. Văn bản và các phụ lục kèm theo có thể tải trên website: ict-hanoi.gov.vn./.

  quy hoạch - kế hoạch