Trang chủ

Công nghệ thông tin

Khảo sát ứng dụng CNTT trong DNNN và công ích trực thuộc UBND Thành phố.
24/07/2015 | 12:00 AM

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 23/4/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khảo sát tình hình ứng dụng CNTT của doanh nghiệp nhà nước và công ích trực thuộc UBND Thành phố, nhằm đánh giá hiện trạng, nhu cầu và kế hoạch ứng dụng CNTT, làm cơ sở định hướng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất - kinh doanh cho các doanh nghiệp, hướng tới xây dựng doanh nghiệp điện tử.

Đối với doanh nghiệp được khảo sát trực tiếp: Đơn vị chuẩn bị thông tin theo mẫu báo cáo phục vụ buổi làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp khảo sát gián tiếp: đơn vị cung cấp thông tin theo mẫu báo cáo và gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/7 để tổng hợp.

Thông tin trao đổi: Phòng Công nghiệp Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.37366691. Email: congnghiep_cntt@ict-hanoi.gov.vn.

Chi tiết lịch khảo sát và mẫu báo cáo xem tại đây./.

  quy hoạch - kế hoạch