Trang chủ

Công nghệ thông tin

Triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước năm 2015
16/03/2015 | 12:00 AM

Sáng ngày 12/3, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước. Đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Phó Giám đốc Sở Đặng Vũ Tuấn và phụ trách CNTT các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu năm 2015 sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước và cung cấp các dịch vụ công mức độ 3,4, qua đó, đảm bảo duy trì vị trí xếp hạng về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT. Cụ thể, 100% UBND xã, phường, thị trấn xây dựng, nâng cấp hoàn thiện mạng LAN, duy trì các điểm đã kết nối mạng WAN, đồng thời tiếp tục mở rộng kết nối mạng WAN tới các xã/phường, trước mắt sử dụng khai thác dịch vụ Internet. Đáng chú ý, 85% UBND xã, phường, thị trấn ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Để hoàn thành những mục tiêu đặt ra, thành phố sẽ cho nâng cấp hệ thống lưu trữ, sao lưu dự phòng và an toàn an ninh thông tin cho Trung tâm Dữ liệu Nhà nước, hệ thống CNTT của Văn phòng UBND, Mạng thông tin điện tử phục vụ trao đổi giữa Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố. Bên cạnh đó, triển khai các Dự án: "Xây dựng Hệ thống giám sát an ninh hệ thống CNTT thành phố Hà Nội - Giai đoạn 1", Hệ thống bảo mật và an ninh mạng cho các phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, Xây dựng Hạ tầng bảo mật và Hạ tầng thông minh cho trụ sở UBND Thành phố - giai đoạn 2...

Đ/c Phan Lan Tú, Giám đốc Sở TT&TT, điều hành Hội nghị (Ảnh: Đinh Quang Tuấn)

Thành phố sẽ tăng cường giám sát, đánh giá, thường xuyên rà soát tiến độ triển khai và kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT và đánh giá việc thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử của các đơn vị đã được phê duyệt, đẩy mạnh rà soát, kiểm tra an toàn thông tin của các cơ quan nhà nước (hạ tầng bảo mật, sử dụng các phần mềm không bản quyền, phát hiện các lỗ hổng bảo mật...) và triển khai diễn tập về an toàn thông tin số toàn thành phố.

Hội nghị cũng nghe phổ biến, quán triệt Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước, Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ kinh phí Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2015./.

  quy hoạch - kế hoạch