Trang chủ

Công nghệ thông tin

Đề nghị các doanh nghiệp CNTT báo cáo thống kê trước ngày 11/4
08/04/2014 | 12:00 AM

Thực hiện Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp CNTT phối hợp, thực hiện chế độ báo cáo thống kê trước ngày 11/4/2014.

Theo đó, các doanh nghiệp CNTT gửi báo cáo chính thức theo Biểu 07/DS về Sở dưới 2 hình thức: bằng văn bản và thư điện tử trước ngày 11/4 để tổng hợp theo quy định. Biểu 07/DS cung cấp thông tin về hoạt động CNTT trên địa bàn, gồm: Sản lượng sản xuất sản phẩm CNTT, điện tử chủ yếu; Doanh thu thuần và các khoản phải nộp ngân sách; Lao động, thu nhập của người lao động tính đến hết 31/12 năm báo cáo; Lao động chia theo nhóm công việc; Hoạt động nghiên cứu phát triển và đào tạo (nếu có); Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, dây chuyền sản xuất đang áp dụng tại doanh nghiệp (nếu có); Danh sách các cơ sở kinh doanh (chi nhánh) thuộc doanh nghiệp (nếu có); Dự kiến mức tăng trưởng năm sau (sản lượng sản phẩm dịch vụ, doanh thu, nộp ngân sách). Biểu báo cáo cũng cho biết những vướng mắc gặp phải trong quá trình sản xuất kinh doanh và đề xuất, kiến nghị của đơn vị.

Mục đích của việc xây dựng báo cáo là nhằm tổng hợp, phục vụ công tác quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin và truyền thông. Địa chỉ nhận báo cáo và trao đổi thông tin: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.3736 6691. Email: congnghiep_cntt@ict-hanoi.gov.vn.

Chi tiết Thông tư 29 và biểu mẫu 07/DS tại đây./.

  quy hoạch - kế hoạch