Trang chủ

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025

10/07/2024 | 03:39 PM
Ngày 15/6/2024, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, cụ thể hóa, xác định rõ nội dung nhiệm vụ, giải pháp phát triển 4 loại hình doanh nghiệp công nghệ số.

  quy hoạch - kế hoạch