Trang chủ

Thông tin báo chí

Một số văn bản đề nghị báo chí tuyên truyền tuần 39/2020

24/09/2020 | 10:15 AM
Stt Ngày ban hành Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu ...

Một số văn bản đề nghị báo chí tuyên truyền tuần 38/2020

14/09/2020 | 11:39 AM
  Stt Ngày ban hành Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Nội dung...

Một số văn bản đề nghị báo chí tuyên truyền tuần 37/2020

07/09/2020 | 05:24 PM
  Stt Ngày ban hành Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Nội dung...

Một số văn bản đề nghị báo chí tuyên truyền tuần 36/2020

01/09/2020 | 02:38 PM
Stt Ngày ban hành Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu ...

Triển khai lắp đặt Wifi công cộng miễn phí tại các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố

23/08/2020 | 11:02 AM
Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Thành ủy về Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội...

Một số văn bản đề nghị báo chí tuyên truyền tuần 34/2020 - lần 2

20/08/2020 | 09:20 AM
Stt Ngày ban hành Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu ...

Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

19/08/2020 | 10:41 AM
    Ngày 18/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 2114/STTTT-BCXBTT đề nghị các cơ...

Một số văn bản đề nghị báo chí tuyên truyền tuần 34/2020 - lần 1

19/08/2020 | 10:35 AM
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu 3827/UBND-ĐT 10/08/2020 V/v bảo đảm...

  quy hoạch - kế hoạch