Trang chủ

Thông tin báo chí

Triển khai tuyên truyền về việc sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền

28/03/2023 | 07:39 AM
Tuyên truyền về việc sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền chính thức triển khai từ ngày 01/3/2023

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

23/03/2023 | 09:14 AM
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 -2024

21/03/2023 | 08:44 AM
Ngày 13/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 656/KH-SGDĐT về Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.   Chi tiết văn bản tải...

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023

20/03/2023 | 07:38 AM
Ngày 13/03/2023, Ban Tuyên giáo ban hành Công văn số 1413-CV/BTGTU về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023

Hướng dẫn tuyên truyền Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết sô 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH Trung ương (khoá X) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đẩt nước"

10/03/2023 | 06:31 AM
Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết sô 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH Trung ương (khoá X) tại Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU.

Tuyên truyền sự kiện "Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Sapa năm 2023"

05/03/2023 | 06:53 AM
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành công văn số 247/STTTT-TTBCXB ngày 7/3/2023 về hỗ trợ tuyên truyền sự kiện "Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Sapa năm 2023"

Tuyên truyền Quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công từ ngày 06/02/2023

13/02/2023 | 07:17 AM
Thực hiện Công văn số 311/STP-PBGDPL ngày 10/02/2023 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về tuyên truyền Quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội từ ngày 06/02/2023, Sở thông tin và truyền thông Hà Nội ban hành văn bản số 305/STTTT-BCXBTT đề nghị tuyên truyền.

Kế hoạch tổ chức chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2023 - Get on 2023" số 15/KH-SDL của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

10/02/2023 | 03:00 AM
Triển khai Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Thành phố về việc phục hồi, phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2023; Chương trình hành động số 02/Ctr-UBND ngày 01/02/2023 của UBND Thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Sở Du lịch đã ban hành Kế hoạch tổ...

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội

27/01/2023 | 10:30 AM
          Ngày 18/01/2023, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác...

Đẩy mạnh tuyên truyền giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú thay thế Số hộ khẩu, Số tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công

29/12/2022 | 10:00 AM
    Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn Thủ đô hiểu rõ...

  quy hoạch - kế hoạch