Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống khủng bố
Ngày đăng 17/11/2023 | 9:25 AM  | View count: 44

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội, sáng 17/11, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống khủng bố.

Tham dự Hội nghị tập huấn là lãnh đạo các cơ quan báo chí của Hà Nội; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, Xuất bản, In trên địa bàn Thành phố; Trưởng các phòng Văn hóa Thông tin; Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, huyện, thị xã; Trung đội Dân quân tự vệ; cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.
 

Thượng tá Ngô Tuấn Anh, Phó trưởng phòng PA02, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về ATTT thành phố Hà Nội  báo cáo viên tại Hội nghị
 
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe Thượng tá Ngô Tuấn Anh, Phó trưởng phòng PA02, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về ATTT Thành phố và Đại uý Nguyễn Xuân Tùng, cán bộ phòng chống khủng bố phòng PA02, Công an Thành phố truyền đạt các chuyên đề như: Cách nhận diện khủng bố; quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống khủng bố; Tình hình khủng bố quốc tế và những nguy cơ xảy ra khủng bố tại Việt Nam; Xử lý ban đầu các tình huống khủng bố thường xảy ra…
 
Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; các cán bộ công chức, viên chức làm công tác văn hóa, thông tin tại các quận, huyện, thị xã; cùng các cơ quan báo chí và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông của Thành phố nắm bắt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh về triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khủng bố, tài trợ khủng bố trong tình hình hiện nay. Đồng thời nâng cao nhận thức trước âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác, tinh thần trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và công tác phòng, chống khủng bố nói riêng trên địa bàn.
 
Huy Kiên