Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Đợt 2)
Ngày đăng 06/02/2024 | 10:32 AM  | View count: 56

Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (Đợt 2)

Chi tiết xem tại đây