Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Mời quan tâm tham gia cung cấp báo giá mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2024
Ngày đăng 13/05/2024 | 9:04 AM  | View count: 102

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội dự kiến triển khai các hạng mục mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2024. Để triển khai thực hiện theo quy định, chúng tôi có nhu cầu tham khảo báo giá cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt để làm cơ sở xây dựng dự toán, giá gói thầu. Các hạng mục có nhu cầu báo giá chi tiết tại các Phụ lục kèm theo.

Chi tiết xem tại đây