Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Hà Nội dành hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ chuyển đổi số nông nghiệp
Ngày đăng 15/05/2024 | 9:18 AM  | View count: 66

Cụ thể hoá Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội dự kiến bố trí hơn 10 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ máy móc, thiết bị để chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất sữa bò tại huyện Gia Lâm

 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 08/2023/NQ- HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND TP Hà Nội từ nguồn ngân sách TP cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện năm 2024 - 2025. Theo đó, UBND TP Hà Nội sẽ bố trí hơn 10 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ máy móc, thiết bị để chuyển đổi số nông nghiệp tại Điều 13 Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp TP Hà Nội ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2023/ND-HĐND.

 

Cụ thể, trong năm 2024, TP dự kiến địa điểm thực hiện tại thị xã Sơn Tây và các huyện: Thanh Oai, Ba Vì, Mê Linh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Quốc Oai. Dự kiến số lượng hỗ trợ: 28 cơ sở; với tổng kinh phí hỗ trợ: 3,657 tỷ đồng.

 

Năm 2025, dự kiến địa điểm thực hiện tại các huyện: Thạch Thất, Sơn Tây, Thanh Oai, Ba Vì, Mê Linh, Sóc Sơn, Quốc Oai. 49 cơ sở sẽ nhận được hỗ trợ của UBND TP Hà Nội. Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 6,551 tỷ đồng.

 

UBND TP Hà Nội giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện nội dung chính sách đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

 

Phối hợp với các huyện, thị xã và các ngành có liên quan tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp triển khai kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND TP Hà Nội những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Huy Kiên