Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Khảo sát hiện trạng hạ tầng CNTT tại huyện Đan Phượng
Ngày đăng 05/06/2024 | 2:36 PM  | View count: 119

Ngày 31/5/2024, đoàn khảo sát hiện trạng hạ tầng CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Đan Phượng và 02 xã trực thuộc: UBND xã Hạ Mỗ và UBND xã Thượng Mỗ.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng khảo sát hiện trạng hạ tầng CNTT tại huyện Đan Phượng

 

 

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải tại Công văn số 12217/VP-KGVX ngày 19/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố về việc kinh phí triển khai nhiệm vụ CNTT năm 2024 phục vụ công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của thủ tướng chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đoàn khảo sát tại UBND huyện Đan Phượng và 02 xã trực thuộc: UBND xã Hạ Mỗ và UBND xã Thượng Mỗ.

 

Tại buổi làm việc các đơn vị đã trao đổi hiện trạng hạ tầng Công nghệ thông tin tại huyện Đan Phượng; khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT phục vụ phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội và triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện.

 

Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Lâm cho biết, hiện nay Hệ thống trang thiết bị máy tính, máy in... tại các phòng, ban, đơn vị thuộc HĐND, UBND huyện, các xã, thị trấn đã được đầu tư cơ bản tuy nhiên một số trang thiết bị đã cũ, cấu hình thấp và đều đã hết khấu hao, thường xuyên xảy ra sự cố. Hệ thống hạ tầng mạng nội bộ (LAN) tại HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn đã được đầu từ lâu nhưng không được thường xuyên bảo trì, nâng cấp nên trang thiết hạ tầng mạng đã cũ kỹ, lạc hậu, cấu hình thấp thiếu đồng bộ dẫn đến hệ thống mạng LAN tại HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn hoạt động không ổn định; hiện tại mạng LAN của HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn. 

 

Bên cạnh đó, các hệ thống ứng dụng tại huyện hầu hết được triển khai từ UBND Thành phố và các Sở chuyên ngành. Hiện nay các phần mềm cơ bản đều đang hoạt động tốt.

 

Huyện Đan Phượng là đơn vị có điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Để triển khai tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa huyện theo chỉ đạo của Thành phố. UBND huyện Đan Phượng đề nghị UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính quan tâm, hỗ trợ kinh phí để đầu tư, nâng cấp, bổ sung thiết bị CNTT, trang bị phần mềm, kho lưu trữ điện tử, nâng cấp hệ thống mạng LAN và bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn, hỗ trợ triển khai số hoá cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của Chính phủ theo chỉ đạo của Thành phố. Ngoài ra, UBND huyện mong muốn Thành phố quan tâm hỗ trợ hệ thống truyền thanh cơ sở tại huyện và các xã trực thuộc.

 

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng cảm ơn sự chia sẻ và nỗ lực của huyện Đan Phượng trong thời gian vừa qua. Qua khảo sát thực tế tại UBND huyện Đan Phượng và 02 xã trực thuộc: UBND xã Hạ Mỗ và UBND xã Thượng Mỗ; Đoàn công tác tiếp thu ý kiến, kiến nghị khó khăn vướng mắc của UBND huyện; giao Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng nhiệm vụ sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ đơn vị giải quyết các kiến nghị, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng, việc triển các nhiệm vụ ứng dụng CNTT phục vụ phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội và triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện Đan Phượng là cần thiết. Tuy nhiên, hiện trạng và nguồn lực của UBND huyện Đan Phượng ở một số nơi gặp khó khăn, không đồng bộ chưa đảm bảo cho công tác triển khai theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Trung ương.

 

Trên cơ sở Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 20/4/2023 của UBND huyện Đan Phượng; Đoàn khảo sát đề nghị UBND huyện rà soát lại và đề xuất nhu cầu đầu tư đảm bảo yêu cầu, nhu cầu triển khai tại huyện phù hợp chỉ đạo của Thành phố hướng tới chuyển đổi số cho toàn huyện. Đề nghị UBND huyện sau khi rà soát có báo cáo tổng thể gửi lại UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính trước 05/6/2024, làm cơ sở để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

 

Huy Kiên