Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Khảo sát hiện trạng hạ tầng CNTT tại huyện Sóc Sơn
Ngày đăng 06/06/2024 | 2:51 PM  | View count: 109

Ngày 06/06/2024, đoàn khảo sát hiện trạng hạ tầng CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Sóc Sơn và 03 xã, thị trấn trực thuộc: UBND thị trấn Sóc Sơn và UBND xã Bắc Phú, UBND xã Tân Minh.

Khảo sát hiện trạng hạ tầng CNTT tại huyện Sóc Sơn

 

Tại buổi làm việc các đơn vị đã trao đổi hiện trạng hạ tầng Công nghệ thông tin tại huyện Sóc Sơn; khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT phục vụ phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội và triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện.

 

Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, hiện nay Hệ thống trang thiết bị máy tính, máy in... tại các phòng, ban, đơn vị thuộc HĐND, UBND huyện, các xã, thị trấn đã được đầu tư cơ bản tuy nhiên một số trang thiết bị đã cũ, cấu hình thấp và hết khấu hao, thường xuyên xảy ra sự cố. Hệ thống hạ tầng mạng nội bộ (LAN) tại HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn đã được đầu tư từ lâu nhưng không được thường xuyên bảo trì, nâng cấp nên trang thiết hạ tầng mạng đã cũ kỹ, lạc hậu, cấu hình thấp thiếu đồng bộ dẫn đến hệ thống mạng LAN tại HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn hoạt động không ổn định. Nhìn chung, hạ tầng trang thiết bị CNTT được đầu tư rải rác qua các thời kì khác nhau, nên chất lượng không đồng đều.

 

Các hệ thống ứng dụng tại huyện hầu hết được triển khai từ UBND Thành phố và các Sở chuyên ngành. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến chưa tích hợp được với một số hệ thống của Bộ, ngành chuyên môn; trong quá trình sử dụng hệ thống còn gặp một số sự cố.

 

Huyện Sóc Sơn là đơn vị có điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Để triển khai tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa huyện theo chỉ đạo của Thành phố. UBND huyện Sóc Sơn đề nghị UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính quan tâm, hỗ trợ kinh phí để đầu tư, nâng cấp, bổ sung thiết bị CNTT, nâng cấp hệ thống mạng LAN và bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của Chính phủ theo chỉ đạo của Thành phố. 


Phát biểu kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng cảm ơn sự chia sẻ và nỗ lực của huyện Sóc Sơn trong thời gian vừa qua. Mặc dù Sóc Sơn là huyện còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Đoàn đánh giá cao sự chủ động của một số nơi trên địa bàn huyện, đặc biệt như thôn Quảng Hội xã Quang Tiến đã phát huy tinh thần sáng tạo đưa ra mô hình chuyển đổi số hay có ích cho người dân.

Qua khảo sát thực tế tại UBND huyện Sóc Sơn và 03 xã, thị trấn trực thuộc: UBND thị trấn Sóc Sơn và UBND xã Bắc Phú, UBND xã Tân Minh; Đoàn công tác tiếp thu ý kiến, kiến nghị khó khăn vướng mắc của UBND huyện; giao Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng nhiệm vụ sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ đơn vị giải quyết các kiến nghị, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng, việc triển các nhiệm vụ ứng dụng CNTT phục vụ phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội và triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện Sóc Sơn là cần thiết. Tuy nhiên, hiện trạng hạ tầng và nguồn lực của UBND huyện Sóc Sơn ở một số nơi gặp khó khăn, không đồng bộ chưa đảm bảo cho công tác triển khai theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Trung ương; huyện cần cố gắng đảm bảo hạ tầng cơ bản như máy tính cá nhân, trang thiết bị văn phòng đảm bảo đồng bộ, đặc biệt là máy chuyên dùng cho cá bộ phận xử lý nghiệp vụ phức tạp…Thành phố sẽ xem xét, tập trung hỗ trợ cho đơn vị hạ tầng dùng chung như hệ thống mạng nội bộ (Lan), hệ thống an toàn thông tin…

 

Trên cơ sở Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện Sóc Sơn; Đoàn khảo sát đề nghị UBND huyện rà soát lại và đề xuất nhu cầu đầu tư đảm bảo yêu cầu, nhu cầu triển khai tại huyện phù hợp chỉ đạo của Thành phố hướng tới chuyển đổi số cho toàn huyện. Đề nghị UBND huyện sau khi rà soát có báo cáo tổng thể gửi lại UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính trước 12/6/2024, làm cơ sở để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

 

Huy Kiên