Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 năm 2024 tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Ngày đăng 10/07/2024 | 1:17 PM  | View count: 153

Sáng 10/7, Tổ kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo CCHC, Chuyển đổi số, Đề án 06 Thành phố do đồng chí Mai Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 năm 2024 tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở TT&TT Hà Nội đã tích cực triển khai các Kế hoạch của Thành phố về cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 và đạt được một số kết quả tích cực.

 

Trong đó, về công tác cải cách hành chính, Sở đã phối hợp Sở Nội vụ trình UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở TT&TT, tổ chức lại Trung tâm Dữ liệu nhà nước, đổi tên Trung tâm Đào tạo, Tư vấn CNTT&TT thành Trung tâm Chuyển đổi số và Đào tạo thông tin truyền thông; tiếp tục triển khai ủy quyền giải quyết 13 TTHC cho UBND cấp huyện; kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Cùng với đó, trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố danh mục TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT, UBND cấp huyện thuộc Thành phố; trình phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Khối Văn phòng Sở TT&TT, công tác tổ chức, công tác cán bộ được chú trọng và tập trung hoàn thiện…

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Trường kiểm tra tại bộ phận 1 cửa của Sở TT&TT

 

Về công tác chuyển đổi số, Sở TT&TT đã trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 07/02/2024 về Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024; Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan nhà nước Thành phố; Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 20/2/2024 ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu thành phố Hà Nội. Đã tích cực triển khai công tác chuyển đổi số trong nộ bộ cơ quan: thành lập, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số, CCHC, Đề án 06 của Sở TT&TT. Đang tổ chức triển nâng cấp, bổ sung, thay thế trang thiết bị hạ tầng mạng, bảo mật đảm bảo vận hành, kết nối thông suốt và sẵn sàng chuyển đổi IPv4 sang IPv6; nâng cấp, bổ sung, thay thế trang thiết bị máy tính, thiết bị văn phòng máy in, máy quét, v.v., đáp ứng yêu cầu trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Sở. Cùng với đó, nâng cấp hệ thống phòng họp trực tuyến; triển khai đồng bộ, hiệu quả ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong xử lý công việc trên môi trường mạng…

 

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Tiến Sỹ phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Đối với công tác thực hiện Đề án 06, Sở tích cực rà soát, đánh giá và đảm bảo việc phủ sóng viễn thông trên toàn địa bàn; triển khai thực hiện chương trình đào tạo theo Đề án 06; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các hoạt động triển khai và kết quả thực hiện Đề án 06 trên báo chí, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở…

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Trường phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong Tổ kiểm tra số 2 đánh giá cao công tác công tác cải cách hành chính, Chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Các thành viên trong đoàn công tác đề nghị Sở TT&TT tiếp tục tham mưu giúp thành phố duy trì, cải thiện, nâng cao Chỉ số PARIDEX, SIPAS, PAPI và Đề án 06 trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị Sở sớm hoàn thiện Đề án tổ chức lại Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội thành Trung tâm Điều hành thông minh Thành phố, trình UBND Thành phố ban hành theo đúng Kế hoạch....

 

Huy Kiên