Trang chủ

Thông tin điện tử

Hà Nội tăng cường thông tin cho báo chí, xử lý kịp thời các trường hợp đăng tin giả, sai sự thật
Ngày đăng 28/02/2023 | 9:46 AM

Ngày 27/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số số 500/UBND-KGVX về việc thực hiện Văn bản số 146/VPCP-KGVX ngày 13/1/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc quán triệt các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Tuyên truyền, phổ biến tới công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị về Luật An ninh mạng, “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng" của Bộ Thông tin và Truyền thông, tài liệu hướng dẫn “Kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử khi tham gia môi trường mạng” của Sở Thông tin và Truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm trên không gian mạng của người dùng internet.
 
Chủ động trong công tác phát ngôn, tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho báo chí dưới nhiều hình thức, đặc biệt đối với những vụ việc quan trọng, được dư luận quan tâm; đề nghị xử lý và cải chính đối với các cơ quan báo chí, truyền thông đăng tại thông tin sai sự thật; phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để cung cấp thông tin, làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh.
 
Báo chí tác nghiệp tại Trung tâm báo chí của Đại hội Đảng lần thứ XIII
 
UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, thông tin cơ sở, thông tin điện tử trên địa bàn Thành phố; phối hợp với các đơn vị thực hiện truyền thông chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Thành phố nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thành phố, chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật.
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng mạng xã hội; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong thông tin về hoạt động của cơ quan nước Thành phố; thông tin được phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời. Hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn Thành phố những vấn đề liên quan đến công tác phát ngôn và xử lý thông tin báo chí theo đúng quy định pháp luật; cách nhận biết, ứng phó và xử lý có hiệu quả với tình trạng tin giả, tin sai sự thật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, hình thành văn hoá ứng xử trên không gian mạng cho cộng đồng.
 
Duy trì công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho lãnh đạo, người phát ngôn, chánh văn phòng, cán bộ làm công tác truyền thông của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội. Thường xuyên rà soát thông tin báo chí, mạng xã hội; phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp đăng tin giả, sai sự thật trên địa bàn Thành phố; ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng truyền thông. 
 
Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trọng công tác đấu tranh xử lý tin giả, sai sự thật.
 
Các cơ quan báo chí Thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội thực hiện công tác tuyên truyền, đảm bảo thông tin chính xác, trung thực. Không đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai trái, xuyên tạc về chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố. Tăng cường tin, bài, phóng sự tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thành phố trong đấu tranh xử lý tin giả, sai sự thật.
 

Phạm Linh

  Quy hoạch - Kế hoạch