Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Khảo sát hiện trạng hạ tầng CNTT tại huyện Thanh Oai
Ngày đăng 05/06/2024 | 10:48 AM  | View count: 132

Ngày 4/6/2024, đoàn khảo sát hiện trạng hạ tầng CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Thanh Oai và 02 xã trực thuộc: UBND thị trấn Kim Bài và UBND xã Thanh Mai.

Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Thanh Oai

 

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải tại Công văn số 12217/VP-KGVX ngày 19/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố về việc kinh phí triển khai nhiệm vụ CNTT năm 2024 phục vụ công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của thủ tướng chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đoàn khảo sát tại UBND huyện Thanh Oai và 02 xã trực thuộc: UBND thị trấn Kim Bài và UBND xã Thanh Mai.

 

Tại buổi làm việc các đơn vị đã trao đổi hiện trạng hạ tầng Công nghệ thông tin tại huyện Thanh Oai; khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT phục vụ phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội và triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện.

 

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Oai, hiện nay Hệ thống trang thiết bị máy tính, máy in... tại các phòng, ban, đơn vị thuộc HĐND, UBND huyện, các xã, thị trấn đã được đầu tư cơ bản tuy nhiên mộ số trang thiết bị đã cũ, cấu hình thấp và đều đã hết khấu hao, thường xuyên xảy ra sự cố. Hệ thống hạ tầng mạng nội bộ (LAN) tại HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn đã được đầu tư từ lâu nhưng không được thường xuyên bảo trì, nâng cấp nên trang thiết hạ tầng mạng đã cũ kỹ, lạc hậu, cấu hình thấp thiếu đồng bộ dẫn đến hệ thống mạng LAN tại HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn hoạt động không ổn định. Thiếu hạ tầng an toàn thông tin như tường lửa, hệ thống antivirrus.

 

Bên cạnh đó, các hệ thống ứng dụng tại huyện hầu hết được triển khai từ UBND Thành phố và các Sở chuyên ngành. Các phần mềm giải quyết công việc còn nhiều, quy trình xử lý phức tạp, không trực quan, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Việc chia sẻ dữ liệu dùng chung phục vụ công tác truy cập, khai thác giữa các đơn vị liên quan còn khó khăn, chưa đồng bộ, gây tốn kém về mặt chi phí vận hành, phức tạp cho người sử dụng. Cổng Thông tin điện tử của huyện hiện nay được xây dựng trên nền tảng cũ, không đáp ứng an toàn thông tin mạng, không đáp ứng được yêu cầu của công việc, dừng hoạt động.

 

Huyện Thanh Oai là đơn vị có điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Để triển khai tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa huyện theo chỉ đạo của Thành phố. UBND huyện Thanh Oai đề nghị UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính quan tâm, hỗ trợ kinh phí để đầu tư, nâng cấp, bổ sung thiết bị CNTT, trang bị phần mềm, kho lưu trữ điện tử, nâng cấp hệ thống mạng LAN và bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn, hỗ trợ triển khai số hoá cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của Chính phủ theo chỉ đạo của Thành phố. 

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng cảm ơn sự chia sẻ và nỗ lực của huyện Thanh Oai trong thời gian vừa qua. Qua khảo sát thực tế tại UBND huyện Thanh Oai và 02 xã trực thuộc: UBND thị trấn Kim Bài và UBND xã Thanh Mai; Đoàn công tác tiếp thu ý kiến, kiến nghị khó khăn vướng mắc của UBND huyện; giao Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng nhiệm vụ sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ đơn vị giải quyết các kiến nghị, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng kiểm tra việc ứng dụng CNTT tại UBND huyện Thanh Oai

 

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng, việc triển các nhiệm vụ ứng dụng CNTT phục vụ phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội và triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện Thanh Oai là cần thiết. Tuy nhiên, hiện trạng và nguồn lực của UBND huyện Thanh Oai ở một số nơi gặp khó khăn, không đồng bộ chưa đảm bảo cho công tác triển khai theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Trung ương, Huyện cần cố gắng đảm bảo hạ tầng cơ bản như máy tính cá nhân, trang thiết bị văn phòng…Thành phố sẽ xem xét, tập trung hỗ trợ cho đơn vị hạ tầng dùng chung như hệ thống mạng nội bộ (Lan), hệ thống an toàn thông tin…

 

Trên cơ sở Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 21/4/2023 của UBND huyện Thanh Oai; Đoàn khảo sát đề nghị UBND huyện rà soát lại và đề xuất nhu cầu đầu tư đảm bảo yêu cầu, nhu cầu triển khai tại huyện phù hợp chỉ đạo của Thành phố hướng tới chuyển đổi số cho toàn huyện. Đề nghị UBND huyện sau khi rà soát có báo cáo tổng thể gửi lại UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính trước 10/6/2024, làm cơ sở để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

 

Huy Kiên