Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Thông báo mời chào giá “Khảo sát, đo đạc, lập thiết kế, dự toán tổ chức Hội Sách Hà Nội lần thứ VIII - năm 2023”
06/06/2023 | 1:23 PM

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trân trọng thông báo và mời các đơn vị quan tâm gửi bản chào giá cho dịch vụ tư vấn “Khảo sát, đo đạc, lập thiết kế, dự toán tổ chức Hội Sách Hà Nội lần thứ VIII - năm 2023”

 

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 11/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Hội Sách Hà Nội lần thứ VIII - năm 2023, với chủ đề "Thắp lửa tri thức - Kiến tạo tương lai" tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, từ ngày 06/10/2023 đến 08/10/2023, trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức Trung ương và Hà Nội triển khai tổ chức Hội Sách,

 

Để có cơ sở xây dựng dự toán, lựa chọn đơn vị thực hiện hạng mục Thiết kế Hội Sách Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trân trọng thông báo và mời các đơn vị quan tâm gửi bản chào giá cho dịch vụ tư vấn “Khảo sát, đo đạc, lập thiết kế, dự toán tổ chức Hội Sách Hà Nội lần thứ VIII -  năm 2023” (nội dung chi tiết tại Thông báo số 61/TB-STTTT ngày 06/6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông).

 

Bản báo giá dịch vụ vui lòng gửi về Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trước ngày 14/6/2023 theo địa chỉ: Phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông. Số 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.35123034.

 

Trân trọng./.

  quy hoạch - kế hoạch