Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Chi bộ Trung tâm Đào tạo, Tư vấn CNTT&TT kết nạp đảng viên mới
17/01/2024 | 1:26 PM

Ngày 17/01, được sự đồng ý của Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông, Chi bộ Trung tâm Đào tạo, Tư vấn CNTT&TT đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú là: đồng chí Nguyễn Thị Vân và đồng chí Nguyễn Thị Phương.

Chi bộ Trung tâm Đào tạo CNTT&TT tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí đảng viên mới

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Vân và đồng chí Nguyễn Thị Phương là viên chức phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế, đã có quá trình công tác tại lâu năm Trung tâm Đào tạo CNTT&TT (nay là Trung tâm Đào Tạo, Tư vấn CNTT&TT). Sau một thời gian công tác, được sự giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ của Chi bộ và cùng với sự nỗ lực không ngừng trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, phấn đấu trong công tác chuyên môn và tu dưỡng đạo đức cá nhân, đồng chí Nguyễn Thị Vân và đồng chí Nguyễn Thị Phương đã chứng tỏ được mình là một quần chúng ưu tú, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày 20/12/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đã có quyết định chính thức kết nạp đồng chí Nguyễn Thị Vân và đồng chí Nguyễn Thị Phương vào Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thị Minh Hiền – Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Đào tạo, Tư vấn CNTT&TT đã công bố và trao Quyết định Kết nạp đảng của Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố Hà Nội cho đồng chí Nguyễn Thị Vân và đồng chí Nguyễn Thị Phương.


 

 

Huy Kiên

  quy hoạch - kế hoạch