Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sơ kết giữa nhiệm kỳ
30/03/2023 | 8:07 AM

Sáng 29/3, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương; cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ, trưởng các đoàn thể thuộc Sở TT&TT Hà Nội.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương chủ trì Hội nghị

 
Theo báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở TT&TT Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, hiện nay, Đảng bộ cơ quan Sở TT&TT Hà Nội có 111 đảng viên, trong đó, có 103 đảng viên chính thức, 08 đảng viên dự bị; Đảng ủy Sở có 10 Đảng ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy có 1 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có 4 đồng chí.
 
Trong thời gian qua, Đảng ủy Sở TT&TT Hà Nội thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND Thành phố, Bộ TT&TT, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố. Đảng ủy Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quản lý, phát triển đảng viên đạt kết quả tốt. Đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nội bộ Đảng bộ, cơ quan đoàn kết, thống nhất cả về tư tưởng và hành động.
 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt công tác. Đảng ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đã đạt được một số kết quả nhất định như: Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ Thành phố giao về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Đã xây dựng, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND trình Thành ủy ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh; Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông, Báo chí - Xuất bản - Truyền thông; Tăng cường rà soát, làm tốt công tác quản lý nhà nước về Thông tin điện tử. 
 
Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng pháp luật, đáp ứng các yêu cầu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát đối với các Chi bộ và đảng viên được thực hiện thường xuyên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên được Đảng ủy Sở triển khai đầy đủ, kịp thời…
 
Tại Hội nghị, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Sở TT&TT Hà Nội đã thống nhất cao với nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo báo cáo đã đánh giá được toàn diện kết quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những mục tiêu, nhiệm vụ đưa ra từ đầu nhiệm kỳ như: công tác quy hoạch cán bộ, kiện toàn các chức danh phòng, đơn vị; công tác cải cách hành chính.
 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy cơ quan Sở TT&TT đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở TT&TT đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh đề nghị, trong nửa nhiệm kỳ tới, Đảng ủy cơ quan Sở TT&TT cần tập trung rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, Đảng ủy Khối, Đảng ủy cơ quan Sở xem chỉ tiêu nào đạt yêu cầu, còn những chỉ tiêu nào chưa thực hiện được để tiếp tục phấn đấu; trên cơ sở chương trình công tác năm kịp thời rà soát, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025; Coi trọng công tác xây dựng Đảng, ban hành các quy định, kế hoạch gắn với chức năng, nhiệm vụ; Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. 
 
Đặc biệt, Đảng ủy cơ quan Sở TT&TT cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, khích lệ phấn đấu trong công tác, đồng thời, chú trọng quan tâm, chăm lo, động viên đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, công chức, viện chức; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, chủ động lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ trẻ, có năng lực và triển vọng phát triển, đáp ứng yêu cầu cán bộ trong tình hình mới…
 
Trân trọng tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương khẳng định: thời gian tới, Đảng ủy cơ quan Sở TT&TT sẽ nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ, đặc biệt quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các nhiệm vụ khó khăn, trọng tâm của Sở; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các Chi bộ, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng chí mong muốn lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ Đảng ủy cơ quan Sở TT&TT hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành TT&TT Thủ đô phát triển, bền vững.
 

Phạm Linh

 

  quy hoạch - kế hoạch