Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Cụm Thi đua số 7 thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023
31/03/2023 | 9:44 PM

Chiều 31/3, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Cụm Thi đua số 7 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng, ký cam kết giao ước thi đua năm 2023.

Lãnh đạo các Sở thành viên trong Cụm Thi đua số 7 thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2023

 
Tham dự Hội nghị có Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội theo dõi Cụm Thi đua số 7; Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố; lãnh đạo các Sở thành viên trong Cụm Thi đua số 7 gồm: Giáo dục và Đào tạo (Cụm trưởng), Y tế (Cụm phó), Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hoá và Thể thao, Khoa học và Công nghệ.
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo các Sở thành viên trong Cụm Thi đua số 7 đã cùng nhau thảo luận, góp ý hoàn thiện Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Quy chế hoạt động của Cụm; Nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2023. Các ý kiến đóng góp đều khẳng định quyết tâm và đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2022, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 thành phố Hà Nội cam kết thực hiện tốt các nội dung thi đua sau: Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; Thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Thi đua tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng.
 
Về đăng ký thi đua, mô hình thi đua, năm 2023, 100% các đơn vị trong Cụm đăng ký thi đua từ Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố trở lên. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Cụm trưởng) đăng ký Cờ Thi đua xuất sắc của Thành phố, Chính phủ với các mô hình thi đua: Triển khai thực hiện phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025; “Xây dựng cơ sở dữ liệu Thành phố về công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục”; Tiếp tục triển khai và lan tỏa Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 7 năm học 2022-2023.
 
Sở Y tế (Cụm phó) đăng ký Cờ Thi đua xuất sắc của Thành phố, Chính phủ với mô hình thi đua: Thực hiện các kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn của ngành y tế Hà Nội (Ghép tạng, Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, chẩn đoán trước sinh, tầm soát phát hiện ung thư sớm...); Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
 
Sở Lao động Thương bình và Xã hội đăng ký Cờ Thi đua xuất sắc của Thành phố, Chính phủ với mô hình thi đua: Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.
 
Sở Thông tin và Truyền thông đăng ký Cờ Thi đua xuất sắc của Thành phố với các mô hình thi đua: Triển khai hiệu quả Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023; Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông nhằm thúc đẩy hiệu quả công tác cải cách hành chính.
 
Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký Cờ Thi đua xuất sắc của Thành phố với mô hình thi đua: Tham mưu UBND Thành phố ban hành quy chế xét tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thủ đô; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Sở Văn hóa và Thể thao đăng ký Cờ Thi đua xuất sắc của Thành phố, Chính phủ với mô hình thi đua: Các giải pháp triển khai thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.
 
Nội dung giao ước thi đua năm 2023 đã được các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 7 thành phố Hà Nội thống nhất, cam kết thực hiện
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Trần Thị Thu Hà đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố phát động, đảm bảo thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và của ngành, địa phương, đơn vị trong năm 2023; tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua truyền thống của đơn vị; xây dựng và triển khai các phong trào thi đua đặc thù thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị trong năm 2023, tạo sức lan tỏa trong toàn Thành phố. Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.
 

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch