Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm
28/06/2023 | 7:31 PM

Chiều 28/6, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức họp mở rộng nhằm đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì cuộc họp.

 

 

Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Việt Hùng và Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Mai Hương bàn giao nhiệm vụ

 

Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở; cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể thuộc Sở.
 
Tại cuộc họp, Văn phòng Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tiến hành công tác bàn giao - tiếp nhận nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành hoạt động Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020-2025, giữa đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Mai Hương và đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Việt Hùng.
 
Theo báo cáo tại cuộc họp, 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiếp tục quan tâm và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng. Công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ được giữ vững và tiếp tục triển khai tốt các mặt công tác: đã ban hành, triển khai nghiêm túc Chương trình công tác của Đảng ủy năm 2023, Kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Kế hoạch kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.
 
Đáng chú ý, Đảng ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đã đạt được một số kết quả nhất định như: Đã tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, trên cơ sở đó, tiếp tục tham mưu Thành phố các kế hoạch, quy định về ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Tăng cường công tác quản nhà nước về lĩnh vực bưu chính viễn thông, báo chí xuất bản truyền thông; Phối hợp với các cơ quan báo chí và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô. 
 
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì cuộc họp
 
Trong 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông xác định tiếp tục quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và các chi bộ theo hướng chủ động, sâu sát quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới toàn thể đảng viên, công chức viên chức và người lao động; phổ biến, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  lãnh đạo thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị; chú trọng công tác phát triển Đảng đảm bảo số lượng đi đối với chất lượng và đúng tiến độ yêu cầu; Duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018, của Ban tổ chức Trung ương…
 
Cũng tại cuộc họp, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã nghe Ủy ban kiểm tra Đảng ủy báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; các Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan) báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; thông qua hồ sơ chuyển Đảng chính thức của 02 đảng viên dự bị và xem xét cho chủ trương về việc làm hồ sơ đề nghị kết nạp vào Đảng đối với 3 quần chúng ưu tú.
 
Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đã thống nhất phân công nhiệm vụ các Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2023-2028; thống nhất về đề nghị của Công đoàn Viên chức giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028…

 

Phạm Linh

 

Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Việt Hùng và Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Mai Hương bàn giao nhiệm vụ

 
Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở; cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể thuộc Sở.
 
Tại cuộc họp, Văn phòng Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tiến hành công tác bàn giao - tiếp nhận nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành hoạt động Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020-2025, giữa đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Mai Hương và đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Việt Hùng.
 
Theo báo cáo tại cuộc họp, 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiếp tục quan tâm và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng. Công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ được giữ vững và tiếp tục triển khai tốt các mặt công tác: đã ban hành, triển khai nghiêm túc Chương trình công tác của Đảng ủy năm 2023, Kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Kế hoạch kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.
 
Đáng chú ý, Đảng ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đã đạt được một số kết quả nhất định như: Đã tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, trên cơ sở đó, tiếp tục tham mưu Thành phố các kế hoạch, quy định về ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Tăng cường công tác quản nhà nước về lĩnh vực bưu chính viễn thông, báo chí xuất bản truyền thông; Phối hợp với các cơ quan báo chí và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô. 
 
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì cuộc họp
 
Trong 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông xác định tiếp tục quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và các chi bộ theo hướng chủ động, sâu sát quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới toàn thể đảng viên, công chức viên chức và người lao động; phổ biến, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  lãnh đạo thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị; chú trọng công tác phát triển Đảng đảm bảo số lượng đi đối với chất lượng và đúng tiến độ yêu cầu; Duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018, của Ban tổ chức Trung ương…
 
Cũng tại cuộc họp, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã nghe Ủy ban kiểm tra Đảng ủy báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; các Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan) báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; thông qua hồ sơ chuyển Đảng chính thức của 02 đảng viên dự bị và xem xét cho chủ trương về việc làm hồ sơ đề nghị kết nạp vào Đảng đối với 3 quần chúng ưu tú.
 
Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đã thống nhất phân công nhiệm vụ các Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2023-2028; thống nhất về đề nghị của Công đoàn Viên chức giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028…
 

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch