Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
14/09/2023 | 6:54 PM

Chiều 14/9, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023, của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị

 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở; cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.
 
Trước khi diễn ra Hội nghị, Ban Giám đốc cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, ngày 12/9/2023 vừa qua. Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đã phát động ủng hộ các nạn nhân. Việc phát động ủng hộ thể hiện sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của toàn ngành Thông tin và Truyền thông Thủ đô với sự mất mát của gia đình các nạn nhân.
 
Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động ủng hộ các nạn nhân 
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã truyền đạt nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU. Theo đó, tiêu đề “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” đặt nội dung “kỷ cương” lên đầu tiên, tiếp đó là “kỷ luật”, “trách nhiệm” thể hiện rất rõ tính chấp hành, sự quyết tâm, tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; nhấn mạnh tăng dần mức độ, yêu cầu trong công tác quản lý hành chính và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở.
 
Để khắc phục những hạn chế tồn tại, với quyết tâm tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 05/5/2022, của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành từ Thành phố xuống cơ sở tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ.
 
Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố về vị trí, vai trò và trách nhiệm chấp hành cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, hiệu quả đối với công việc được giao; khơi dậy tình yêu Hà Nội, ý chí, khát vọng, tâm huyết xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực…
 
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội truyền đạt nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU
 
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng cho biết, ngoài 6 nhiệm vụ, Chỉ thị còn có phụ lục Gợi ý về nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố, bao gồm 12 biểu hiện về vi phạm kỷ cương, kỷ luật; 9 biểu hiện về né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; 4 biểu hiện về trong việc thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích những người dám đấu tranh, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo.
 
Ngay sau Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã yêu cầu các chi bộ trực thuộc; lãnh đạo các phòng, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm quán triệt sâu sắc hơn nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU đến từng đảng viên, công chức, viên chức, lao động của đơn vị; đồng thời khẩn trương có giải pháp thực hiện tại phòng, đơn vị mình.
 
Trước đó, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/ĐU, ngày 11/9/2023, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023, của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.
 

Phạm Linh

 

 

CÁC BÀI MỚI ĐĂNG

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG :

Bài viết  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12   1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  Xem


 

  quy hoạch - kế hoạch